Wielkie przyspieszenie cloud computingu!

Rynek rozwiązań PaaS i IaaS w latach 2021-2025 znacznie wzrośnie nawet 28,8 proc. rok do roku, co da znaczące przychody dla dostawców usług. W 2025 r. wyniosą one aż 400 miliardów dolarów.

Czym jest Cloud

Czym Jest Cloud – Chmura obliczeniowa, przetwarzanie w chmurze model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług dostarczonych przez usługodawcę (wewnętrzny dział lub zewnętrzną organizację). Chmura to usługa oferowana przez dane oprogramowanie (oraz konieczną infrastrukturę).

Cloud computing

Cloud computing – odegrał dużą rolę w pracy zdalnej. Pandemia pokazała, jak ważny jest dostęp do szybkiego pobierania danych, niezależnie od tego, gdzie w danym czasie jesteśmy. Wyraźnie spadła ilość użytkowników, którzy nie chcieli korzystać z chmury, ponieważ obawiali się o bezpieczeństwo danych oraz dodatkowych opłat. Do końca 2021 r. 80%przedsiębiorstw, bogatszych o doświadczenia z 2020 r., wprowadzi narzędzia i procesy, które umożliwią przejście na infrastrukturę i aplikacje oparte na chmurze dwa razy szybciej niż przed pandemią. Według firmy analitycznej Forrester, globalne przychody z chmury wzrosną o 35% do 120 miliardów w 2021 r.

Własne DataCenter

Nasze usługi zarządzają centrami danych i działami IT, zapewniając potrzebną elastyczność technologiczną oraz maksymalizując wydajność i dostępność aplikacji. Gwarantujemy odpowiednich specjalistów, procesy, bezpieczeństwo i technologię w lokalnej chmurze, w celu optymalizacji usług centrum danych. Oferujemy pełne zarządzanie, dzięki czemu możesz skupić się na strategicznych zadaniach biznesowych. Wprowadzaj innowacje w swojej firmie bez niepotrzebnego poświęcania czasu na codzienne operacje.

Pomagamy dobrać i skonfigurować między innymi moc obliczeniową, przestrzeń dyskową i sieć w taki sposób, aby zapewnić maksymalną wydajność i ciągłość działania Twoich aplikacji. Jako neutralne Data Center dajemy Ci pełną dowolność wyboru preferowanych dostawców.

SaaS największym segmentem na rynku

SaaS – pozostaje największym segmentem rynku. Dla tego segmentu analitycy przewidują do końca roku wzrost do 104,7 mld dolarów. Drugim co do wielkości segmentem rynku, którego dynamika wzrostu jest jeszcze większa niż SaaS, są usługi infrastruktury jako usługi (IaaS Infrastructure as a Service). Autorzy raportu pokazują, że do końca 2020 r. wzrosła ona o 13%, do 50,4 mld dolarów, a do końca 2022 wzrośnie aż do 81 mld dolarów.
Globalna cyfryzacja oraz rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 i takich technologii jak Big Data, internet, rzeczy czy sztuczna inteligencja spowodowały gwałtowny przyrost produkowanych, przechowywanych i analizowanych danych. W najbliższych latach będziemy mieli do czynienia z generowaniem większej ilości informacji, a także rosnącym zapotrzebowaniem na lepszą infrastrukturę do przechowywania i przetwarzania tych danych, oferowaną w modelu usługi chmury obliczeniowej.

SaaS

SaaS – Software as a Service – Oprogramowanie jako usługa o model udostępniania oprogramowania w chmurze, w którym dostawca chmury rozwija i utrzymuje aplikacje chmurowe, zapewnia ich automatyczne aktualizacje i udostępnia oprogramowanie swoim klientom za pośrednictwem Internetu na zasadzie „pay-as-you-go”.

Skutki globalnego spowolnienia gospodarczego

Skutki globalnego spowolnienia gospodarczego – wywołanego pandemią powodują, że organizacje starają się szybko przechodzić od dotychczasowych modeli funkcjonowania ich infrastruktury IT do modeli chmurowych. Stąd rosnący popyt na usługi chmury obliczeniowej.

IaaS

IaaS Infrastructure as a Service -model usługi chmury obliczeniowej zapewniający infrastrukturę chmury, na której odbiorca usług jest w stanie wdrożyć i uruchomić dowolne oprogramowanie (systemy operacyjne i aplikacje), jednak nie zarządza ani nie kontroluje infrastruktury chmury.


Porozmawiajmy o Twoim

kolejnym wyzwaniu

Napisz do nas, a skontaktujemy się. Zobaczymy, czy pasujemy i jak możemy sobie nawzajem pomóc.